5 de nov. 2014

El cicle de xerrades MOLT PERSONAL..., ja ha començat....

Garrigues, cooperació continua amb les seves activitats d'EpD a la ciutat de Lleida, amb el projecte "MIRADES, ells, nosaltres, tots.." que es desenvolupa aquestes setmanes a la ciutat, amb diferents actes com les xerrades anomenades "Mirades personals.." o l'exposició que aquesta setmana es presentarà a Lleida.

L'exposició serà una eïna oberta, on inclourem noves religions o ampliarem les existents, totes religions que conviuen a la ciutat i que són reflex també de la societat diversa que vivím. Tot el projecte ha estat finançat per la direcció general d'afers religiosos de la Generalitat i la Paeria de Lleida.

El director de l'entitat -Joan Mas- va protagonitzar, juntament amb altres persones les primeres aportacions i explicacions sobre el projecte, amb presència de Catòlics i musulmans, que són les dos religions que aquest any versa el projecte de sensibilització.

Garrigues, cooperació Internacional, espera poder aprofitar l'impuls del projecte, per oferir els diferents productes a les entitats de la ciutat que ho sol·licitin durant el propers mesos i al igual que la resta de productes de EpD de l'entitat, oferir-lo al banc de recurssos de la coordinadora de ong de Lleida i del departament d'ensenyament de la Generalitat.