1 de nov. 2012

ENRIC FIGUERES, dona una conferencia al Congrés Internacional per a Disenyadors socials a la ciutat de Medellín.

El representant per a Colombia de la nostra entitat ha estat convidat per la Fundacio "Juguemos en el bosque" i la Universitat de Sant Buenaventura per impartir una part de l'exposicio que sobre cooperacio internacional ha explicat avui a Medellin, davant de dissenyadors de diferents universitats colombianes.

Enric Figueres, s'ha centrat en com formular un projecte segons el marc lògic i com cercar fonts de financament. El congrés està centrat en com fer possible que un dissenyador faci els seus dissenys amb una visió d'empoderament social de l'entorn i/o comunitat pel qual es fa.

GARRIGUES COOPERACIO, establint aliances en pro de les comunitats afro e indigenes de la ciutat de Medellin

El representant a Colombia de la nostra entitat que estrova aquests dies per terres colombianes, avui s'ha entrevistat ams diferents subsecretaries i el secretari de Benestar Social de la ciutat de Medellin, per tal de planificar una proposta en defensa de les comunitats afro i indigenes de la ciutat de Medellin.