1 de des. 2012

La nostra delegació de Garrigues a Madrid, s'involucra amb les organitzacions llatinoamericanes.


Garrigues, cooperació a Madrid, amb el seu delegat -John Quintero- ha iniciat les darreres setmanes contactes amb organitzacions d'emprenedors i empresarials llatinoamericanes, amb la finalitat de sumar-nos a projectes socials i de suport a les iniciatives que aquestes organitzacions realitzin a l'americallatina, implicant a les administracions i a altres agents socials i empresarials.Garrigues, ja ha participat activament en la signatura de l'acord de suport a als empresaria iberoamericans, en un acte a la Casa America a Madrid, on el nostre delegat a pogut involucrar-se i a més on la nostra entitat ha estat ja una de les organitzacions implicades.